Baletná akadémia A. Výskokovej

Tak, ako sa neustále obraciame ku klasickým hodnotám, čerpáme z nich vedomosti a skúsenosti, tak aj klasický tanec predstavuje hodnotu, stáročiami budovaný a preverený základ tanečnej techniky.

Baletná akadémia je pod vedením Mgr. art. Aleny Výskokovej.

V Baletnej akadémii prijímame deti od 5 do 9 rokov. Po tanečnej príprave ich už formujeme do konkrétnejšieho štýlu balet.

Snažíme sa s deťmi pracovať hravou formou a modernejším prístupom aby deti hodina baletu bavila. Baletom u detí budujeme správne držanie tela, rozsah pohybu, tanečnosť a v neposlednom rade aj discplínu, ktorá s baletom úzko súvisí aby deti mohli o to lepšie pracovať so svojím telom.

Na hodinách je prítomný aj korepetítor (klavírny doprovod) v spolupráci s ním rozvíjame u detí hudobnosť, rytmiku, muzikálnosť.

Deti zaraďujeme do skupín podľa veku alebo pohybových daností. Po určitej technickej zdatnosti sa deti zoznamujú s tancom na špičkách.
Balet "Tanec je pohyb a pohyb je život."

"Všetko vo vesmíre má svoj rytmus, Všetko tancuje."
Maya Angelou

"Tanec je druh tichého rozprávania."

"Niektorí ľudia si myslia že dobrým tanečníkom sa musia narodiť, ale všetci dobrí tanečnící ktorých poznám sa museli učiť a tvrdo pracovať."
Fred Astaire

"Tanec robí hudbu viditeľnou."
George Balanchine

"Tanec nie je forma ale spôsob života."

Baletné triedy pre deti

Balet Malé deti: cieľom je tanečná príprava, správne držanie tela, poznanie zákl. klasických pozícií , rytmika, strečing a rozvíjanie schopností a fantázie dieťaťa pomocou improvizácie.

U väčších detí nadväzujeme už na ich technickú zdatnosť, ďalej ju u detí rozvíjame a naďalej si ju osvojujú a zväčšujú svoj rozsah pohybu. Po zvládnutí určitej technickej zdatnosti sa nadväzuje na výučbu špičkového tanca.

Hodiny u oboch skupín pozostávajú zo zahrievacích cvičení, rozcvičky, naučenie sa nového učiva - tanca. prvkov, práca na choreografiách, u malých detí pohybové hry. Každá hodina je zameraná na určitú problematiku. Snažíme sa vychádzať z daností každého dieťaťa, rozvíjať koordináciu pohybu a vnímanie priestoru, budujeme svalový tonus.

Mgr. art. Alena Výskoková

Alena Výskoková je profesionálna tanečnica a učiteľka tanca, ktorá celý svoj život zasvetila tancu či už ako profesionál alebo ako učiteľka tanca.

Vyštudovala:
  • osemročné Tanečné konzervatórium v Bratislave
  • Vysokú školu Múzických umení v Bratislave – Pedagogika klasického tanca
Pôsobila:
  • členka súkromného tanečného súboru Jany Kúrovej v Prahe
  • členka a sólistka baletu Slovenského Národného Divadla v Bratislave.
Ocenenia:
  • cena Literárneho fondu za stvárnenie hlavnej postavy Gisselle v balete Gisselle,
  • cena Literárneho fondu za Stvárnenie hlavnej postavy Júlie z baletu Rómeo a Júlia.


Bližšie informácie na tel. čísle 0905/244 573