PREDAJ - PREVÁDZKOVÉ PRIESTORY (VÝROBNÉ, SKLADOVÉ)